Επικοινωνία

Υψηλάντου 56Α
Νέα Ελβετία, Θεσσαλονίκη